Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig på förmiddagen den 2/12 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 7 och Windows 10 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig på förmiddagen den 2/12 på grund av planerat serverunderhåll.

Mer information om tjänsten finns i serviceportalen:

https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541

/ It-avdelningen