Planerat underhåll av underliggande IT-infrastruktur pågår mellan 1 - 5 februari

Under vecka 5 kommer underhåll att utföras på en del av IT-infrastrukturen. Detta kan innebära att vissa driftstörningar kan förekomma i ett antal system, bland annat e-posten.

 

/IT-avdelningen