Planerat nätverksunderhåll torsdag 17/12 från 07:00 - 08:00

Torsdag den 17 december genomförs ett planerat underhåll på universitetets nätverk. Underhållet kan medföra störningar på tjänsten under tiden som underhållet pågår.

/ It-avdelningen