Störning på LnuPlay ( play.lnu.se )

Det är för närvarande problem att nå play.lnu.se på grund av ett fel på indexservrarna.

Det orsakar långsamma svarstider och sporadiska felmeddelanden. Det kan också orsaka problem att arbeta med/titta på film i Mymoodle.

Leverantören felsöker.