Driftstörningar i klimatanläggningen, hus Culmen och Stella

Det är för närvarande vissa störningar i styrning och värmereglering i hus Culmen och Stella på Universitetskajen i Kalmar. Fastighetsägaren Intea är meddelad och arbete pågår med att åtgärda problemet.

Ventilation och styrning.

Injustering av flöde och nattkylning fortgår.

Klimatet är extremt på alla sätt just nu med mycket hög luftfuktighet och värme som gör att de flesta system har svårt att hålla emot.