Omkodning av passerkort Universitetskajen

Under systemunderhållet på passersystemet Universitetskajen har en del fått ändrade koder.

Det går själv att återställa koden eller byta om behov finns. Logga in på lnukortet.lnu.se

//LOS i samarbete med IT