Brandlarmstest Växjö, Hus J 240419 och Epic 240423.

Fredag 19 april kommer Vöfab att testa brandlarmet i Hus J.

Tisdag 23 april testas brandlarmet i hus Epic.

Det kommer att ljuda till och från mellan 06:00 och 08:00.

Både sirener och talande larm kommer att testas.

Mvh

Lokal och serviceavdelningen