Slottsallén avstängd för genomfart

Avstängning Slottsallén för genomfartstrafik: 2024-04-29 – 2024-07-05
Avstängning av parkering vid hus D: 2024-04-29 – 2024-08-09

Med anledning av att fastighetsägaren genomför takbyte på Hus C så kommer parkeringen längs Slottsallén att användas för etablering och materialupplag vilket innebär att hela parkeringen kommer att vara avstängd. Slottsallén kommer även vara avstängd för genomfartstrafik på en sträcka vid hus C/D.

Under tiden så hänvisar vi er till övriga parkeringar på Campus.
Vid frågor kontakta Lokalplaneringen@lnu.se

Avstängning Slottsallén