Störande verksamhet hus Vita 13–19 maj

Under vecka 20 kommer störande verksamhet, främst ljudnivå och vibrationer, att pågå på byggarbetsplatsen Universitetskajen i anslutning till hus Vita. Man förebereder för anslutning mellan hus Vita och hus Culmen. Tiderna för den störande verksamheten är begränsade till klockan 18.00 – 05.00.