Planerat underhåll av universitetets trådlösa nätverk den 8 augusti mellan 07:00 - 07:30

Under tiden som underhållet pågår kommer det att vara avbrott på de trådlösa nätverken Eduroam, LNU-Guest, Simcapture, FTK-iot och LNU-Studentkaren på upp till 10 minuter. Användare som är inloggade på något av detta nätverk kommer att kopplas bort och behöver återansluta igen när underhållsarbetet är genomfört.

IT-avdelningen - it-support@lnu.se