Digitalisering i hälso och sjukvård

eHälsoinstitutet och Region Kronoberg beviljas 9 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse

eHälsoinstitutet har, tillsammans med Region Kronoberg, beviljats 9 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse för projektet ”eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg”.

- Det är mycket glädjande att familjen Kamprads stiftelse vill stödja det här viktiga forskningsprojektet, säger Stefan Lagrosen, projekledare och tf verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet

Projektet, som pågår perioden 2020-2023, och är ett samarbetsprojekt mellan eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Tillsammans vill de utveckla hälso- och sjukvården i regionen så att den blir effektiv, hållbar och ger medborgarna bästa möjliga vård samtidigt som miljöpåverkan av transporter minimeras.

– Målsättningen är att det ska leda till bättre tillgång till hälsovård för många människor och mindre belastning på miljön, säger Stefan Lagrosen.

Projektet delas in i följande fyra delar:

a, Stöd till regionens ledarskap i den digitala omställningen
b, Utveckling av effektiva metoder för distansmonitorering
c, Digitalisering av patientkommunikation
d, En stödstruktur för digital utveckling och näringslivsverksamhet genom verklighetslabbet.

Projektet kommer att bestå av samproduktion och aktionsforskning där forskare och regionens medarbetare tillsammans skapar kunskap och implementerar den i praktisk verklighet.