Forskare som föreläser vid eHälsoinstitutets forskningseminarier

eHälsoinstitutets forskningsseminarier eHälsa 2018

I höst fortsätter eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet vårens succé och bjuder in till en ny serie forskningsseminarier inom eHälsa. Bland annat bjuds forskare Lina Reneland Forsman in för att berätta om sin studie som visar att det finns en ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras.

– När gamla analoga system försvinner så kan det kännas oöverstigligt för äldre att ta sig in i det digitala samhället, vårdtjänster är ett sådan exempel, säger forskare Linda Reneland- Forsman, som är en av höstens gästföreläsare. 

Under hösten kommer också Jean Stevensson Ågren, som ingår i ett forskarteam vid Linnéuniversitetet, presentera en app som ska minska språkbarriärerna inom hälso- och sjukvård. Och forskare Arvid Karsvalls berättar om sina studier som visar att samhällets fokus på den enskilda individen gör att anhöriga ofta glöms bort när man utvecklar nya stöd inom vård och omsorg. 

Allmänhet och yrkesverksamma inom kommun, landsting, myndigheter, företag och andra intresserade inom eHälsa kommer även bjudas på ett forskningseminarium med utvärderingsexpert Evert Vedung som berättar om trender och nyheter inom utvärderingar samt få lyssna till Martin Östlund under temat "Att förklara webben - Enkla verktyg för ökad förklaringskraft vid medicinsk rådgivning". 


Höstens forskningsseminarer eHälsa 2018
21/9 Arvid Karsvall, Anhöriga glöms bort när samhället och vården satsar på individen

12/10 Jean Stevensson Ågren, Forskarteam utvecklar app för att minska språkbarriärerna i vården

18/10 Utvärderingsexpert Evert Vedung: Tre nya vågor av utvärdering sedan 2010

9/11 Linda Reneland-Forsman, ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

7/12 Martin Östlund under temat "Att förklara webben - Enkla verktyg för ökad förklaringskraft vid medicinsk rådgivning".

Var och när?

Plats: Flundran, eHälsoinstitutet, Varvsholmen i Kalmar (Adress Bredbandet 1)
Tid: Fredagar kl 13.15-14.45 (Obs, Evert Vedung hålls tors 18/10)

Anmäl dig här:  
Anmäl dig genom att skicka ett mejlt till ehalsoinstitutet@lnu.se (helst två dagar innan då vi bjuder på fika)

Filmer med våra tidigare forskningsseminarier 

 

 

Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

Film:Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

Utvärderingsexpert Evert Vedung: Tre nya vågor av utvärdering sedan 2010

Utvärderingsexpert Evert Vedung berättar om trender och nyheter inom utvärdering.


Forskarteam utvecklar app för att minska språkbarriärerna i vården

Jean Stevenson Ågren, forskare som tidigare arbetat som barnmorska

Anhöriga glöms bort när samhället och vården fokuserar på individen

Anhöriga glöms bort när samhället och vården fokuserar på individen