Mattestöd online

Matematik och statistikhjälp online

Som ett led i att öka lärartillgängligheten för dig som är student eller doktorand erbjuds nu stöd online med start v8.

Ämnena matematik och statistik uppfattas ofta som svåra, speciellt för dig som är inte läser det som huvudämne men som kanske tillämpar det inom ett examensarbete eller projektarbete.

Stödet är kostnadsfritt!

Så här går det till:

Du som önskar stöd fyller i ett formulär och mejlar det till statmat_support@lnu.se. Du blir sedan kontaktad och får access till en lärplattform där vi kan kommunicera vidare.

Kontaktformulär för stöd i statistik_matematik.pdf

Vi som jobbar med stödverksamheten är:

Thomas Holgersson, Professor i statistik
Astrid Hilbert, Professor i matematik
Roger Pettersson, Docent i Matematisk statistik
Peter Karlsson, Fil.Dr i statistik
Nacira Agram, Fil.Dr. i matematik
mfl.

Välkommen att kontakta oss via formuläret!