Students studying

Nya regler för tentamensanmälan

Från och med den 1:a maj kan du anmäla dig 30 dagar innan tentan och senast nio helgfria dagar innan tentamenstillfället. Du får alltså längre tid att anmäla dig på.

Glöm inte ta med dig anonymiseringskoden till tentamenstillfället!