Polis

Polisutbildningen i Växjö övar/The police education in Växjö practices

Under veckorna 39-44 sker flera större övningar på campus i Växjö. Vilka övningsmiljöer som är aktuella varierar mellan tillfällena.

Vid övningarna är miljöerna som vanligt märkta med polisutbildningens övningstält. På de flesta stationer finns det också en övningsledare/stationsansvarig med gul väst märkt POLIS.

Mer information
Om du behöver mer information om detta är du välkommen att kontakta Jan Ottosson.

-----------------------------------------------------------------------

Between 25 September and 28 October, a number of large practice sessions will be carried out on campus in Växjö. Where on campus these practice sessions will take place will vary between the different occasions.

During the practice sessions, the sites will, as usual, be marked with the police education’s exercise tents. At most stations there will also be a drill officer present wearing a yellow vest.

More information
If you need more information, you are welcome to contact Jan Ottosson.