Cornelius Holtorf

Sjätte året med Unescoprofessuren i 'Heritage Futures'

Den nya årsrapporten omfattar Unescoprofessurens sjätte år. Bland årets höjdpunkter fanns flera globala initiativ som professuren påverkade inom området 'Heritage Futures', som blir allt mer känt.

Unescoprofessuren medverkade bland annat vid UNESCO:s världskonferens om kulturpolitik och hållbar utveckling MONDIACULT 2022 i Mexico City i slutet av september. Konferensen fastställde betydelsen av kultur som en global allmännytta och vill att kultur ska inkluderas som ett fristående mål i den internationella utvecklingsagendan.

Information om kärnavfall till framtida generationer

Ett ämne som förblir betydelsefullt i professurens arbete är hur information om kärnavfall kan överföras till framtida generationer. Sarah May var medredaktör till en ny volym, 'Toxic Heritage', och Anders Högberg och Cornelius Holtorf publicerade en artikel om "Nuclear Waste as Critical Heritage", som är en slutsats om den decennielånga forskningen kring dessa frågor. Professurens medlemmar var också involverade i en rad spännande empiriska forskningsprojekt under året.

Det fanns också flera tillfällen att träffa och samarbeta med andra Unescoprofessurer från olika hörn av världen.

Hör gärna av dig om du har några synpunkter eller förslag!

Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, och innehavare av UNESCO Chair on Heritage Futures vid Linnéuniversitetet

Om Unescoprofessuren


Unescoprofessurer (UNESCO Chairs) fungerar som tankesmedjor och brobyggare mellan den akademiska världen, civilsamhället, det lokala samhället, forskning och beslutsfattade, och genererar underlag för politiska beslut, forskning och nya undervisningsinitiativ. I Sverige finns åtta Unescoprofessurer, och vid Linnéuniversitet finns den enda inom kulturområdet. 

"Heritage Futures" befinner sig i skärningspunkten mellan kulturarv och morgondagens möjligheter. Vilket kulturarv lämnar vi efter oss och till vilken nytta för människor i framtiden? Det handlar inte bara om att skydda kulturarv, utan om kulturarvets roll i en föränderlig värld full av utmaningar. Hur kan kompetens om framtiden 'futures literacy' och planering för framtiden 'foresight' hjälpa oss? Vi utvecklar strategier som kan hjälpa de som arbetar i kulturarvssektorn att planera för framtida förändringar.