Glada barn

Alumnträff lockade hundratalet specialpedagoger och speciallärare

En heldag anordnades 24 oktober för Linnéuniversitetets alumner, som studerat någon gång under de drygt 20 år de specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna har genomomförts på Campus Växjö.

Syftet med dagen var att skapa möjligheter att nätverka med varandra, samtidigt som deltagarna fick ta del av aktuell forskning: 

Specialpedagogik i en socialt inkluderande verksamhet Birgitta Lundbäck, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet
Lärmiljöns betydelse för en inkluderande undervisning - med utgångspunkt i matematik Helena Roos, docent i matematikens didaktik, Malmö universitet
Grundläggande läsförmåga i svenska som andraspråk - undervisning och tidiga insatser Helén Egerhag, doktorand i pedagogik, Linnéuniversitetet

Samtliga föreläsare har undervisat på de specialpedagogiska programmen. De tyckte att alumnträffen var en fin möjlighet att träffa aktiva specialpedagoger och speciallärare och sprida sin forskning.

Bland flera av de alumner som deltog var upplevelsen mycket positiv. Ett axplock av  röster från dagen:
 
"Alumnnätverket är ett jättebra sätt att få till sig ny forskning och även möjlighet att träffa andra speciallärare och dela erfarenheter och kunskaper. Jag har funderat på att jag även vill läsa en specialisering till."

"Det är viktigt med ett bra innehåll med aktuell forskning kring angelägna frågor. Att få samtala med kolleger om föreläsningarna lyfter erfarenhetsutbytet."
 
"Det behövs ett intressant innehåll med bra föreläsare för att man ska kunna ta sig tid att komma ifrån, men sedan är ju samtalen med varandra också viktiga. Och då både om vår praktik och den forskning som tagits upp i föreläsningarna."

Under dagen bidrog deltagarna också med värdefull feedback för programmens fortsatta utveckling genom en digital enkät. 

Leif Nilsson, projektledare för alumnträffen samt ansvarig för det specialpedagogiska nätverket sammanfattar dagen: 

–Det är alltid roligt och givande att möta tidigare studenter och få veta vad de gör nu för tiden. Att ta del av de erfarenheter de gör i sin praktik och samtidigt kunna erbjuda dem möjligheter att ta del av och samtala om aktuell forskning ger mycket för oss som undervisar i programmen. Vi fick en del fina idéer inför kommande nätverksträffar. Förhoppningsvis kommer även några praktiker att kunna presentera goda exempel från praktiken framöver.

Mer information:

Specialpedagogik alumnträff 2023: 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2023/konferenser/specialpedagogik-alumntraff-24-oktober-2023/

Specialpedagogiska nätverket:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/natverk/natverk-fakulteten-for-samhallsvetenskap/specialpedagogiska-natverket/