Vi söker dig!

Nu har vi öppnat upp för intresseanmälningar till kårstyrelsen, Linnéstudenternas styrelse.

Vi söker styrelsemedlemmar både på heltid och vid sidan om studierna. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet utan ditt engagemang är det viktigaste! Du kan jobba med bland annat utbildningskvalitet, studentföreningar, event, projekt, medlemsrekrytering, studentengagemang, trygghet, hälsa och internationalisering.

Vi erbjuder dig:

• Kontaktnät med politiker och chefer hos Växjö och Kalmar kommun, Linnéuniversitetet
   och näringsliv
• Meriterande styrelsearbete
• Utbildningar inom styrelsearbete, ekonomi och medieträning
• Ekonomisk ersättning för ditt arbete. Alla poster är arvoderade
   
Läs mer och gör din intresseanmälan på: linnestudenterna.se/styrelse