Susanne Ackum dekan Ekonomihögskolan

Dekan Susanne Ackum blir huvudsekreterare i regeringens AI-kommission

Susanne Ackum, dekan på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, blir huvudsekreterare i regeringens AI-kommission. Kommissionen syftar till att stärka svensk konkurrenskraft genom att bidra till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige.

– Jag ser arbetet i kommissionen som mycket viktigt för den stora omställning som nu pågår och som sannolikt kommer att accelerera i kölvattnet av all ny teknik - inte minst generativ AI, säger Susanne.

Artificiell intelligens kan innebära stora möjligheter, som ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och bättre välfärd. Regeringen menar att Sverige behöver ta vara på den potentialen, samtidigt som vi måste hantera riskerna. Kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation.

Susanne Ackum, vilken blir din roll som huvudsekreterare i kommissionens arbete?
– En huvudsekreterare är att betrakta som en projektledare. Jag ska hålla samman arbetet och se till att kommissionens rapporter levereras i tid till exempel, säjer Susanne.

Kommissionens arbete kommer att ledas av Carl-Henrik Swanberg, styrelseordförande för AB Volvo, och ska redovisas senast den 1 juli 2025.