Universitetskajen

Universitetskajen – ett stadsintegrerat universitetet

Ett stadsintegrerat universitet bidrar till en levande stadskärna. Människor med olika bakgrund, erfarenhet och förutsättningar är välkomna och mycket värdefulla för Linnéuniversitetes verksamhet.

Universitetsområdet kommer att erbjuda mötesplatser såsom kaffeér, butiker och restauranger som är tillgängliga och välkomnande för både kalmarbor och besökare.

Med en samlad och synlig placering i Kalmar blir spännande och oväntade möten möjliga. Möten mellan forskare, studenter, näringsliv och offentlig verksamhet. Dessa möten kan leda till att nyskapande, kreativa och entreprenöriella idéer föds. Dessa idéer bidrar till utveckling så väl regionalt som nationellt och internationellt.

Om du vill boka tid för studiebesök på de delar som inte är klara än så kontaktar du Skanska per e-post eller via telefon 010-449 4166. Följ gärna arbetet löpande genom Skanskas byggblogg.

För övriga frågor och bokning av studiebesök i lokaler där vi är inflyttade i, är du välkommen att kontakta vårt infocenter info@lnu.se eller via telefon 0772-28 80 00. Från och med den 1 februari 2019 tar vi emot studiebesök i hus Magna, Radix och Vita.

Kalmar kommuns hemsida hittar du också mycket information, handlingar och utredningsmaterial.

Film: Universitetskajen i Kalmar – så startade det. Med Agneta Bladh, f d rektor vid Högskolan i Kalmar, och Johan Persson, kommunalråd i Kalmar kommun.
Film: Flygbilder från Universitetskajen sommaren 2018
Film: Intervju med Johan Leitet, adjunkt i datavetenskap. Om flytten till universitetskajen.