Det kulturella universitetet

Vårt mål är att erbjuda kultur till studenter och medarbetare, att stödja projekt där konst och vetenskap möts, och att samverka med kulturorganisationer i vår omvärld.