Swedish red elephant_musikvideo

Artist in residence Linné

Vid Linnéuniversitetet har vi Artist in Residence-verksamhet. Här kan du läsa mer om det.

Artist in Residence Linné är en residensverksamhet med fokus på art & science. Vi bjuder in konstnärer att under en tid samverka med en forskare eller forskargrupp vid Linnéuniversitetet. Vi välkomnar alla konstarter med målet att konsten och vetenskapen ska befrukta varandra. Vi har både längre och kortare residens.

Susanne Nordqvist, Jan Magnusson, Mikael Wallmark

Jan 2023 – dec 2023

Att hantera jordens vattenresurser på ett hållbart sätt är en stor utmaning. Syftet med kunskapsmiljön Vatten är att möta denna samhällsutmaning genom att samla och sprida den kunskap som krävs för att förstå hur vi bäst skapar och förvaltar en hälsosam vattenmiljö. I detta residens samarbetade författarduon Susanne Nordqvist och Jan Magnusson och illustratören Mikael Wallmark med kunskapsmiljön för att ta fram en barnbok på ämnet.

Susanne Nordqvist
Susanne Nordqvist
Jan Magnusson
Jan Magnusson
Mikael Wallmark
Mikael Wallmark

Om kunskapsmiljö Linné - Vatten
Att hantera jordens vattenresurser på ett hållbart sätt är en stor utmaning. Syftet med kunskapsmiljön Vatten är att möta denna samhällsutmaning genom att samla och sprida den kunskap som krävs för att förstå hur vi bäst skapar och förvaltar en hälsosam vattenmiljö.

Läs mer om kunskapsmiljön Vatten

 

Två personer står i vattnet framför ett litet vattenfall omgivet av gröna träd
Lanna Olsson

Swedish red elephant

Nov 2022 – mars 2023

Swedish red elephant, som består av Louise Lindenger och Håkan Persson, kommer i detta projekt arbeta tillsammans med Kunskapsmiljö Linné – En ifrågasatt demokrati som leds av professor Magnus Hagevi. Under residenset undersöktes den samhällsutmaning vi står inför rörande vår demokrati, och konstnärerna har musikaliskt tolkat forskningen som bedrivs inom kunskapsmiljön.

Om Kunskapsmiljö Linné – En ifrågasatt demokrati
Den fria världen står inför sin största utmaning sedan Berlinmurens fall: ifrågasättandet av den liberala demokratin. Syftet med kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati är att möta denna samhällsutmaning – att hålla en av mänsklighetens största landvinningar, demokratin, levande.

Läs mer om kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati

Åskar lilja

Åskar Lilja

Nov 2022- dec 2023

I projektet Tecknade samhällsutmaningar samarbetar konstnären Åskar Lilja med forskarna inom Kunskapsmiljö Linné – Hållbar hälsa med att studera vad som krävs för att uppnå god hälsa för alla i vår tid. Residenset kommer att innehålla en process där forskning inom Kunskapsmiljö Linné – Hållbar hälsa omvandlas till en konstnärlig tolkning i form av ett seriealbum/bok och en utställning.

Eller som Åskar formulerar sig:

- Med start i mörka november 2022 och fram till ljusare tider kommer jag med hjälp av samtal med forskare, research, diskussioner med vänner och ovänner samt utförande av underliga och underfundiga undersökningar samla in material till, och senare framställa, en serie/konstbok + en uts

Om kunskapsmiljö Linné - Hållbar hälsa
God hälsa för alla i vår tid kräver att vi bemöter ett antal utmaningar: befolkningsförändringar, medborgares engagemang, förändrade sjukdomsmönster, traumatiska händelser och organisatorisk samordning. Syftet med kunskapsmiljön Hållbar hälsa är att möta dessa samhällsutmaningar – att främja hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar.

Läs mer om kunskapsmiljön Hållbar hälsa

Amanda Selinder
Anders Elverhøy

Amanda Selinder

Nov 2022 – okt 2023

Amanda Selinder har i detta residens samarbetat tillsammans med Kunskapsmiljö Linné – Avancerade material som leds av docent Per Nilsson. Under residenset har Amanda i nära samarbete med forskargruppen konstnärligt tolkat forskningen kring att ta fram nya material med förbättrade egenskaper och ökad hållbarhet. Resultatet gick att se på samlingsutställningen Öran mot marken och blicken utåt på Kalmar Konstmuseum 27/5-1/10 2023 som är en del av Smålandstriennalen.

Om Kunskapsmiljö Linné – Avancerade material
Det behövs nya typer av material för att möta aktuella och framtida utmaningar inom områden som energi, resurser, hälsovård och livsmedel. Syftet med kunskapsmiljön Avancerade material är att möta denna samhällsutmaning genom att skapa hållbara, funktionella material som möter framtidens behov.

Läs mer om kunskapsmiljön Avancerade material

Tidigare

Bild på de två kvinnorna som startat Madam Snickeri

Madam snickeri med Tack skogen 2.0

Dec 2020-dec 2021

Projektet Tack skogen 2.0 kommer ur erfarenheten av att arbeta med virke som de själva har hämtat i skogen, det vill säga sådant virke som inte har gått om vägen via träindustrin. Inte sällan bär detta virke spår av skogens liv. Det kan till exempel vara ett vackert lilasprängt körsbärsträ som har fått sin färg av gamla spikar. Detta är skador som rensas ut tidigt i skogsindustrins hantering av virke och når därför sällan vare sig hantverkare eller slutkonsument.

Om Madam Snickeri

Madam snickeri består av möbelsnickaren och dekupören Marie Carlsson samt möbelkonservatorn Magdalena Marano.

Deras samarbete började redan under utbildningstiden på Carl Malmstens. Året efter att de examinerats från skolan 2013 grundade de MADAM snickeri & restaurering som arbetar för många olika uppdragsgivare, alltid med fokus på hållbarhet. Idag har de sin verkstad med snickeri i en väglada i Sankt Anna. Det är en bygd som har betydelse i deras praktik, här formar de samarbeten samtidigt som de genom sitt snickeri vill bidra till bygden. Med en djup materialkunskap, kreativitet och en stark tilltro till handens kunskap finner de i sina olika uppdrag och projekt hållbara möjligheter.

Om Christina Zetterlund

Läs mer om Christina och hennes forskning på hennes personsida som du når genom att klicka på denna länken

 

Jan Carleklev

Jan Carleklev, med Ironwomen Soundrun

Mars 2021-dec 2021

I projektet Ironwomen Soundrun samarbetar ljudkonstnären Jan Carleklev och forskaren docent Patrick Bergman. Residenset innehåller en process där Bergmans data kring acceleration i löpning omvandlas till ljud. Målet är att illustrera aktivitet och kommer att resultera i dels undervisnings- och forskningsmaterial, och dels en utställning.

Jan Carleklevs konstnärskap är baserat på att lyssna och att skapa förutsättningar för att lyssna på olika sätt och han använder ofta ny digital teknik som sensorer och mikroprocessorer i sina projekt. Dessa erfarenheter kommer väl till pass i arbetet med Bergmans data. Målet är att göra informationen från hans forskning tillgänglig för en publik både inom och utanför akademin. Den slutgiltiga konstnärliga gestaltningen ska skapa en meningsfull och spännande upplevelse av en värld som vanligtvis är dold bakom siffror och diagram. Det är ett projekt där vetenskaplig forskning och konst möts med intentionen att skapa ny förståelse för fysisk aktivitet.

Om Jan Carleklev

Med en master från Konstfack och en bakgrund som tonsättare och musiker har Carleklev turnerat i olika delar av världen med musik och scenkonst. Idag arbetar han som konstnär med ljud som mitt främsta material. Men material och metoder varierar och verken talar till flera sinnen. Carleklev har etablerat en framgångsrik konstnärlig praktik där han själv eller i deltagande processer tillsammans med sin publik utforskar vår relation till vår omvärld och kanske framför allt vår relation till oss själva med hjälp av ljud. 

Om Patrick Bergman

Läs mer om Patrick och hans forskning på hans personsida genom att klicka på denna länk

 

Anna Ekman
Cecilia Järdemar

Anna Ekman och Cecilia Järdemar med projektet Les Archives Suedoises

Okt 2018 - mars 2019
 
I projektet Les Archives Suedoises tog Anna Ekman och Cecilia Järdemarsin utgångspunkt i fotografier från missionsverksamhet i Kongo under slutet av 18- och början av 1900-talen. 
 
De undersökte hur missionärernas resor påverkade Sveriges bild av Afrika och i förlängningen vår självbild i förhållande till omvärlden. De sökte efter minnen i det småländska landskapet, och satte dem tillsammans med de fotografiska glasplåtarna från Kongo för att kombinera här och nu med där och då. 
 
Konstnärerna arbetade tillsammans med Lnuc Concurrences in colonial and postcolonial studies. Under residenstiden träffade de forskare och studenter i olika konstellationer för att utbyta tankar, idéer och kunskap bland annat kring deras respektive arbetsprocesser. Sommaren 2019 visades en utställning på Kalmar konstmuseum och då släpptes också en bok om projektet.