Dans steg

Konst och vetenskap

När konst och vetenskap möts händer spännande saker. Vid Linnéuniversitetet arbetar vi för att främja sådana möten och på denna sida kan du läsa mer om det.

När konst och vetenskap möts händer spännande saker. En avhandling kan illustreras med dans. En forskare och en regissör kan tillsammans arbeta fram en performance lecture. Konstnärer och forskare kan mötas i en utställning eller en workshop. Forskares resultat kan bli en installation. Vetenskapliga rön kan förstärka upplevelsen vid en konsert. Inom Det kulturella universitetet vänder vi oss helt enkelt till konsten för att ge en upplevelse som textbaserade forskningsresultat inte helt kan förmedla.

Clara Alfsdotters avhandling The Corporeality of Death tolkas med nycirkus
Låten Turning Point framfördes av musikern Martin Ullits Dahl under Akademisk Högtid 2020. Låten är en gestaltning av avhandlingen Putting words to child abuse av Johanna Thulin.
Den dansade avhandlingen med titeln ”Entreprenörskap i skolan - förändrade ideal” som regisserats av Anna Eklund och Liv Trulsson

  

Kunskapskuben

Kunskapskub

Kunskapskuben är en utställningsyta där vi visar pågående och aktuell forskning vid Linnéuniversitetet. Vi låter konst och vetenskap mötas med syfte att ge besökarna chansen att lära sig lite mer om frågor som ligger i tiden och som berör oss.

Du hittar Kunskapskuben på Universitetsbiblioteket i Växjö och i hus Vita i Kalmar.

Här kan du läsa mer om Kunskapskuben och utställningarna som pågår

 

Performance lectures

Performance Lecture är en fusion mellan en föreställning och en föreläsning i samarbete med Regionteatern Blekinge/Kronoberg. Det är ett nytt sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form – där kunskap förmedlas med teaterns verktyg.

Performance lecture: Extremism på internet med Emma Ricknell
Performance Lecture: Parasiten som gör sitt värddjur till en självmordskandidat med Andreas Svensson

Algo Kidz

Den tecknade algen Algo

Algo Kidz är ett utbildningsmaterial som ska engagera och motivera barn till en positiv framtidstro och till ett hållbart förhållningssätt till miljön. Med Algo Kidz vill vi berätta om havet, algerna och deras betydelse för planeten. På sidan för Algo Kidz kan ni se TV-programmet om algen Algo - den lilla stora hjälten, ladda ner ett "verktygs-kit" med en saga, ritmallar som barnen kan färglägga eller inspireras att göra egna sagor och teckningar med och det finns en musikvideo och sångtext och noter så alla kan sjunga med.

Vad är Algo Kidz och sagan om algen Algo?

Algo

Med Algo Kidz vill vi berätta om vad algerna i våra hav har för betydelse för alla levande organismer på vår jord: för människorna, djuren och växterna. Sagan om "Algo - den lilla stora hjälten" vill visa alla barn hur de fantastiska algerna påverkar hela det marina ekosystemet och fungerar som riktiga hjältar här på vår planet. Berättelsen om Algo och hens vänner i haven är inspirerad av Linnéuniversitetets forskningsprojekt Algoland.

Besök sidan för Algo Kidz via denna länk

Boken Wow! The future is calling!

Wow

Nya boken Wow! The future is calling! är nu släppt

Text & illustrationer: Pernilla Frid, Illustratör & Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessur i 'Heritage Futures' vid Linnéuniversitetet

Wow! The future is calling! är en bilderbok som kommer ur Cornelius Holtorfs mångåriga forskning kring framtiden i relation till kultur- och naturarv. När illustratören Pernilla Frid blev inbjuden lockades hon omedelbart att arbeta i detta sammanhang med innovativa koncept.

- Vi har lånat ett lekfullt uttryck för att berätta den här historien, säger Pernilla Frid. Att vara "framtidsskapare" är ett mycket intressant koncept ur ett konstnärligt perspektiv.

Pernilla Frid har inte bara skapat illustrationerna utan även utvecklat historien, i nära dialog med Cornelius Holtorf.

- I ett akademiskt sammanhang är det ovanligt att kommunicera i lekfulla former, säger Cornelius Holtorf.

Poängen är att förmedla den variation och rikedom med vilka vi kan engagera oss i framtiden. Boken ger många exempel, både på hur huvudpersonerna agerar, som representerar tre olika sätt att förhålla sig till framtiden och i de många detaljer som omger dem.

Både Pernilla och Cornelius är mycket nöjda med resultatet.

- Det var ett mycket givande möte mellan konst och vetenskap, och vi hoppas att det kommer att bli fler sådana här samarbeten i framtiden.

Bildboken finns att läsa via denna länk