Konst på vägg

Konst på LNU

I och runt Linnéuniversitetets lokaler hittar du en mängd konstverk. Här hittar du information om några av verken.

Konst i Kalmar

I hus Radix finns konstverket Frozen Music som är skapat av Bertil Vallien. Konstverket är en 4,5 meter lång och 250 kilo tung polykrom skulptur av trä och glas i form av en båt.

Kontnären själv gör en tydlig koppling till det akademiska och beskriver sitt verk som ”En orkester på vetenskapens ocean där solisterna söker kunskap. Dirigenten höjer sin stav. Resan kan börja.”

Här kan du se ett antal korta videopresentationer av konstverken som finns placerade i Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar. Klicka på konstverkets titel för att fälla ut en video som du sedan kan spela upp.

Konst i Växjö

Snart kommer vi även presentera konstverk som finns i och kring Linnéuniversitetets lokaler i Växjö här på sidan...