Jan Carleklev

Ironwomen Soundrun

Ljudverket Ironwomen Soundrun är ett konstverk du kan uppleva på campus i Växjö och Kalmar.

I Jan Carleklevs soundrun kommer du att uppleva hur Patrick Bergmans forskningsdata förvandlas till en egen ljudvärld. Det är ett konstverk där alla sinnen får vara med och rörelse står i centrum. Du är välkommen att gå eller springa igenom detta konstverk. I verket blir det tydligt att det mesta runt omkring oss har en rytm – och att vår hörsel har en unik förmåga att uppfatta mikroskopiska förändringar, samtidigt som den håller ordning på de stora skeendena.

Data är inte ljud men ljud kan få oss att uppleva data på ett annorlunda sätt. Det kallas att sonifiera. För verket har Jan Carleklev skapat en unik algoritm där forskningsdatan skapar ljudmaterialet genom att styra både analoga och digitala ljudgeneratorer.

Om konstverket

Ljudverket Ironwomen Soundrun är ett konstverk du kan uppleva på campus i Växjö och Kalmar.

Vernissage Växjö 20/5-2022 kl.14:30
Universitetetsplatsen (i närheten av trumpeten)
Invigningstalare: vicerektor, Ann-Charlotte Larsson

Vernissage Kalmar 23/5-2022 kl.14:30
Universitetetsplatsen (i närheten av entrén till Stella)
Invigningstalare: överbibliotekarie, Catta Torhell

Följ denna länk för mer info om vernissagen

Jan Carleklev

Om projektet:

I projektet Ironwomen Soundrun samarbetar ljudkonstnären Jan Carleklev och forskaren Patrick Bergman, docent. Residenset innehåller en process där Bergmans data kring acceleration i löpning omvandlas till ljud. Målet är att illustrera aktivitet och kommer att resultera i dels undervisnings- och forskningsmaterial, dels en utställning.

– I vanliga fall brukar vi visualisera signalen, det vill säga, göra om informationen till olika grafer, men i det här projektet ”audioliserar” vi den istället. Ur ett forskarperspektiv är det intressant att undersöka om det genererar nya idéer till hur man kan analysera fysisk aktivitetsdata, säger Patrick Bergman.

– För mig hör konst och kunskap ihop och att få möjlighet att göra ett Artist in Residence vid Linnéuniversitetet är en fantastiskt möjlighet att manifestera detta på ett meningsfullt sätt. Mitt konstnärskap är baserat på att lyssna och på att skapa förutsättningar för att lyssna på olika sätt. Det är precis det som mitt residens går ut på när jag ska översätta Patrick Bergmans forskning till ljud. Jag är så nyfiken på vilka resultat vi kommer att få och hur det kan gestaltas för en publik på ett sätt som väcker nyfikenhet och nya frågor, säger Jan Carleklev.

Om Jan:
https://carleklev.se/Information

Om Patrick:
https://lnu.se/personal/patrick.bergman/

Ironwomen Soundrun är en del av Det kulturella universitetets Artist in Residence verksamhet.