Studenter i utställning vid Kunskapskuben

Kunskapskuben

Kunskapskuben är en utställningsyta där vi visar pågående och aktuell forskning vid Linnéuniversitetet. Vi låter konst och vetenskap mötas med syfte att ge besökarna en ytterligare dimension av forskningen och chansen att lära sig mer om frågor som ligger i tiden och som berör oss.

Ny utställning på gång i Växjö Konst som stör och berör. Öppnar i september. visas just nu utställningen: The future is g r e e n.

I kunskapskuben i Kalmar är förbereder vi för utställningen The future is g r e e n. Öppnar i början av juni.

Kunskapskuben hittar du på plan 1 på Universitetsbiblioteket i Växjö och på plan 2 i Vita i Kalmar

Kunskapskuben är en del av Det kulturella universitetet

Har du frågor går det bra att skicka dem till kultur@lnu.se