Studenter går bland träd.

Ett hållbart universitet

Som universitet har vi en viktig roll i det gemensamma arbetet för en hållbar framtid. Genom vår forskning, våra utbildningar och genom att själva leva som vi lär skapar vi ett hållbart universitet – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Möt några av alla engagerade studenter, forskare och medarbetare som drivs av att göra skillnad!

”Hållbarhet är att se till att vi har en planet som läker och vill hysa mänskligheten”

Mer om masterprogrammet i hälsovetenskap

Läs mer om masterprogrammet som tar både individens och planetens hälsa på allvar!

Elin forskar för ett hållbart hav

Mer om forskningsprojektet Algoland

Läs mer om projektet Algoland som jobbar med biologiska lösningar för att rena luft och vatten.
Forskningsprojektet Algoland

Mer om forskningen inom vattenmiljöer i Östersjön

Läs mer om forskningsmiljön där Elin och hennes kolleger forskar för ett friskare hav.
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems

Kunskapsmiljöer 

svart tavla med fyra vita pilar som pekar uppåt och en gul pil som pekar uppåt och till höger
På Linnéuniversitetet har vi samlat framstående forskning, utbildning och samverkan i något som vi kallar kunskapsmiljöer. Våra kunskapsmiljöer är tvärvetenskapliga för att sätta kunskap i rörelse över ämnesgränserna och ta ett mångsidigt grepp om morgondagens samhällsutmaningar. Om kunskapsmiljöerna

Så jobbar vi

Förutom arbetet som görs för en hållbar framtid inom utbildning och forskning vill vi också leva som vi lär!

Visste du att...?

 • All energi som används i våra lokaler är från förnyelsebara källor.

 • Flera av våra avdelningar är HBTQ-diplomerade.

 • Vi har egen solenergiproduktion på universitetets tak.

 • Vi medverkar varje år i Växjö Pride och Kalmarsund Pride.

 • Vi har gröna tak på universitetsbyggnader i Kalmar för främjande av biologisk mångfald.

 • Vi har miljöstationer för källsortering i alla våra byggnader.

 • Våra toaletter är könsneutrala.

 • Allt matavfall blir till biogas.

 • Vi har könsneutrala duschar.

 • Vi erbjuder våra lärare kursen ”Lärande för hållbar utveckling” för att öka integrering av hållbar utveckling i våra utbildningar.