Palantering av smågranar på öppet hus

Evenemang

Linnéuniversitetet organiserar varje år ett stort antal både mindre och större evenemang. Du hittar dem i menyn till höger.

Ett antal av våra evenemang är årliga. Första fredagen efter Carl-dagen, alternativt Carl-dagen om den är en fredag, i månadsskiftet januari/februari, arrangerar vi varje år Akademisk högtid. Där promoveras nyblivna doktorer och hedersdoktorer, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut. I slutet av vårterminen har vi Avslutningshögtid avancerad nivå för alla studenter som avslutar sin magister- eller masterutbildning.

Du kan också ta del av vår forskning genom att vara med på de disputationer, licentiatseminarier och öppna föreläsningar som arrangeras vid Linnéuniversitetet.

Välkommen!

Vill du arrangera ett evenemang vid Linnéuniversitetet?

Kontakta då Linnémöten, Linnéuniversitetets konferens- och evenemangsstöd, genom att fylla i en evenemangsförfrågan.