Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Akademisk högtid 2018

I maj varje år hålls Linnéuniversitetets Akademiska högtid. Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut. 2018 hålls Akademisk högtid i Kalmar fredagen den 18 maj.

Årets stora högtid på Linnéuniversitetet

Program 

Tisdag 15 maj

Installationsföreläsningar med nya professorer i Kalmar

Onsdag 16 maj

Installationsföreläsningar med nya professorer i Växjö

Fredag 18 maj

16.00: Högtidsceremoni i Kalmarsalen med promotion av doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer.

Öppet för allmänheten. Ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsat. Vi ber gäster att vara på plats och sitta ner senast kl.15.30.

18.00: Mingel för inbjudna gäster

19.00: Högtidsmiddag för inbjudna gäster

Film: Lena Andersson promoveras till hedersdoktor 2016