Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Akademisk högtid

Linnéuniversitetets Akademiska högtid äger från och med 2019 rum den första fredagen efter "Carl-dagen" alternativt på själva "Carl-dagen" om den infaller på en fredag, vartannat år i Kalmar och vartannat år i Växjö. År 2021 kommer högtid att hållas fredagen den 29 januari. Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut.


Akademisk högtid 2021 är inställd. De som skulle promoverats och installerats 2021 kommer erbjudas att göra detta under nästa Akademisk Högtid som äger rum i Växjö 28 januari 2022.

 

För dig som ska promoveras eller installeras finns mer information på Medarbetare.

Turning Point - gestaltning av avhandlingen Putting words to child abuse, 2020