Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Linnéuniversitetets Akademiska högtid

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Under högtiden hyllar vi universitetets akademiska framgångar genom att promovera nyblivna doktorer och hedersdoktorer, installera professorer och dela ut akademiska priser. Nästa Akademiska högtid äger rum fredagen den 3 februari 2023, i Kalmar.

Högtid äger från och med 2019 rum den första fredagen efter "Carl-dagen" alternativt på själva "Carl-dagen" om den infaller på en fredag. Högtiden är vartannat år i Kalmar och vartannat år i Växjö. I samband med högtidsveckan håller professorerna installationsföreläsningar i antingen Kalmar eller Växjö. 

I oktober/november 2022 bjuds gäster in till högtiden som äger rum i februari 2023. 

Akademisk högtid - vad är det?

Ceremonierna härstammar från de äldsta medeltida universiteten i Sydeuropa och har hållits vid svenska universitet sedan 1600-talet. Linnéuniversitetet firade sin första Akademiska högtid 2010.

Varje universitet och högskola har sina speciella högtider. Doktorspromotionen är en examensceremoni för dem som har disputerat under året. Professorsinstallationen är en akt med medeltida anor som innebär att professorn installeras i sitt arbete.

Tillfälle att sprida forskningen 

Vid den akademiska högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. Det är också ett tillfälle för universitetet att sprida sin forskning utanför universitetet.

Enligt tradition hålls installationsföreläsningar i samband med installationen av nya professorer. Vid Linnéuniversitetet hålls installationsföreläsningar veckan innan Akademisk högtid. Installationsföreläsningar, promotions- och installationsceremonin är öppna för allmänheten.

Nedan kan du läsa mer ceremonins olika delar; installation och promotion.