Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Akademisk högtid

Linnéuniversitetets Akademiska högtid äger från och med 2019 rum den första fredagen efter "Carl-dagen", vartannat år i Kalmar och vartannat år i Växjö. Nästa år kommer Linnéuniversitetets Akademiska högtid att hållas i Kalmar fredagen den 31 januari. Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut.

Här nedan hittar du information om Akademisk högtid samt delar från högtiden 1 februari 2019 som hölls i Växjö. När vi har klart programmet inför år 2020 kommer det att presenteras här nedan.

Årets stora högtid på Linnéuniversitetet

Program 2019

Tisdag 29 januari 2019

Installationsföreläsningar med nya professorer i Kalmar.

Onsdag 30 januari 2019

Installationsföreläsningar med nya professorer i Växjö.

Fredag 1 februari 2019

16.00: Högtidsceremoni i Växjö konserthus med promotion av doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer.

Öppet för allmänheten. Ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsat. Vi ber gäster att vara på plats och sitta ner senast kl.15.30.

18.15: Mingel för inbjudna gäster, hus N, universitetetsområdet

19.10: Högtidsmiddag för inbjudna gäster, hus M, universitetetsområdet

Film: Lena Andersson promoveras till hedersdoktor 2016