Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Linnéuniversitetets Akademiska högtid

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Under högtiden hyllar vi universitetets akademiska framgångar genom att promovera nyblivna doktorer och hedersdoktorer, installera professorer och dela ut akademiska priser. Akademisk högtid 2024 arrangeras fredagen den 2 februari, i Växjö. Under veckan arrangerar vi även fler spännande aktiviteter, öppna för allmänheten.

Program

Akademisk högtid, fredagen den 2 februari 2024.

  • 16:00 Högtidsceremoni. Plats: Växjö Konserthus.
    Promovering av doktorer, hedersdoktorer och installation av nya professorer. Öppet för allmänheten. Ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsade. Vi ber gäster vara på plats och sitta ned i salen senast 15:45.

  • 18:30 Mingel för inbjudna gäster. Plats: Linnéuniversitetet Växjö, Hus N

  • 19:30 Högtidsmiddag med underhållning för inbjudna gäster.
    Plats: Linnéuniversitetet Växjö, Hus M (ingång via Hus N).

Anmälan

Du som har mottagit en inbjudan är varmt välkommen att anmäla dig och dina gäster till högtiden. Du anmäler dig via formuläret: Anmälan till högtiden. Vi önskar ditt svar senast den 5 januari 2024. 

Högtidsveckan är fylld av spännande aktiviteter

Under den här veckan bjuder vi även in dig; forskarkollega, intresserad anställd, nyfiken student och inte minst, den breda allmänhet som klurar på vad universitetet egentligen gör, till en rad spännande aktiviteter! Här har du en möjlighet att få en inblick i den forskning som bedrivs på universitet. Inom vilka ämnen disputerar doktorer vid Linnéuniversitetet? Vad kan du lära dig och vilken framtidsspaning blir viktigt för den organisation du tillhör? Vill du se programmet för hela veckan: Program för hela veckan

Högtidsceremonins olika delar

Om du är nyfiken på ceremonin och dess olika delar kan du läsa mer om det här nedan. Ceremonin efterföljs av mingel och middag, för inbjudna gäster.

Ska du promoveras eller installeras vid nästa högtid?

Ta del av mer information inför din promotion och installation

Högtiden i bilder

 

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbara evenemang

Akademisk högtid är ett hållbarhetssäkrat evenemang enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.