Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Linnéuniversitetets Akademiska högtid

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Under högtiden hyllar vi
universitetets akademiska framgångar genom att promovera nyblivna doktorer och
hedersdoktorer, installera professorer och dela ut akademiska priser. Nästa Akademisk
högtid arrangeras den 31 januari i Kalmar, 2025.

Från 2024 års högtid finns en summerande nyhet med bilder. Nyheten går att läsa här.

Högtiden äger rum den första fredagen efter "Carl-dagen" alternativt på själva "Carl-dagen" om den infaller på en fredag. Vartannat år arrangeras högtiden i Kalmar och vartannat år i Växjö. I samband med högtidsveckan håller professorerna installationsföreläsningar i antingen Kalmar eller Växjö.

Inbjudan skickas ut i november

I november, varje år, skickas inbjudan till högtiden ut. Om du är nyfiken på ceremonin och dess olika delar kan du läsa mer om det här nedan. Ceremonin efterföljs av mingel och middag.

Högtidsceremonins olika delar

Om du är nyfiken på ceremonin och dess olika delar kan du läsa mer om det här nedan. Ceremonin efterföljs av mingel och middag, för inbjudna gäster.

Ska du promoveras eller installeras vid nästa högtid?

Ta del av mer information inför din promotion och installation

Högtiden i bilder

 

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbara evenemang

Akademisk högtid är ett hållbarhetssäkrat evenemang enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.