Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Akademisk högtid

Linnéuniversitetets Akademiska högtid äger från och med 2019 rum den första fredagen efter "Carl-dagen" alternativt på själva "Carl-dagen" om den infaller på en fredag, vartannat år i Kalmar och vartannat år i Växjö. År 2021 kommer högtid att hållas fredagen den 29 januari. Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut.

Här hittar du information om Linnéuniversitetets Akademiska högtid. Mer information om högtiden år 2021 kommer.

Turning Point - gestaltning av avhandlingen Putting words to child abuse, 2020