FAQ avslutningshögtid avancerad nivå

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring avslutningshögtid avancerad nivå.

Hur många anhöriga får jag ta med mig?
När du fyller i anmälningsformuläret får du önska max fem gäster.

Vad kostar det att delta på avslutningshögtid avancerad nivå?
Att delta på avslutningshögtid avancerad nivå är kostnadsfritt. Det är en högtid som Linnéuniversitetet bjuder på.

Vilken klädkod gäller?
Sommarfin klädsel.

Var någonstans hålls högtiden?
I Växjö hålls högtiden i Christina Nilsson-salen på Växjö Konserthus och i Kalmar hålls högtiden på Kalmar Teater.

Bjuds det på någon form av mat?
Nej.

Om jag har läst mitt program i Växjö men bor i Kalmar, kan jag då medverka på högtiden i Kalmar eller vice versa?
Avslutningshögtiden är programbaserad vilket betyder att du deltar på den ort där du har läst ditt magister- eller masterprogram.

Som student i Växjö, hur vet jag vilken ceremoni jag ska delta i? Den på förmiddagen eller den på eftermiddagen?
När anmälningstiden har gått ut kommer alla anmälda studenter att få veta vilken ceremoni som de ska delta i. Denna information kommer via mejl.

Vilka är ceremonitiderna?
Avslutningshögtid avancerad nivå äger rum mellan kl 14-16 både i Växjö och Kalmar.

Vilka bjuds in till avslutningshögtid avancerad nivå?
Nationella såväl som internationella studenter som har avslutat eller kommer att avsluta sin 1- eller 2-åriga magister- eller masterutbildning det innevarande läsåret.

Om jag tar examen på grundnivå eller en lärarexamen vilken avslutningshögtid gäller då för mig?
Avslutningshögtider på grundnivå (kandidatexamen 180 hp) arrangeras av respektive fakultetet. Detsamma gäller lärar-, psykolog-, socionom- , civilekonom- och polisutbildningen. Du kan läsa mer om avslutningshögtid grundnivå här. 

Jag har anmält mig men ser ingen bekräftelse i min mejlinkorg. Vad beror detta på?
Om du har anmält dig och inte ser någon bekräftelse i din inkorg, titta då i korgen för skräppost. Finns bekräftelsen inte där heller så hör av dig till avslutningshogtid@lnu.se .

Vad gäller med tanke på coronavirusets spridning?
Du är välkommen att bjuda hit familj och vänner men med tanke på spridningen av coronaviruset är det viktigt att ni fortlöpande håller er informerade om utvecklingen på relevanta myndigheters webbplatser (WHO internationellt, Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet nationellt). Skulle rekommendationerna ändras, eller en eventuell avrådan för resor uppstå, bär inte Linnéuniversitetet något ekonomiskt eller annat ansvar för bokade resor o dyl.

Linnéuniversitetet följer noga utvecklingen av smittspridningen och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Observera att rekommendationerna fortlöpande förändras. Det är ingenting som tyder på det i dagsläget, men i händelse av allmän smittspridning kan stora evenemang som Avslutningshögtiden tvingas att ställa in.