Träd i blomning

Avslutningshögtid för kandidat

Linnéuniversitetet arrangerar varje år ett antal avslutningshögtider för de studenter som avslutar sin kandidatutbildning vid Linnéuniversitetet.

Avslutningshögtiderna för kandidat ordnas av respektive fakultet. Nedan ser du aktuella avslutningshögtider för kandidat.

Kommande avslutningshögtider kandidat