Träd i blomning

Avslutningshögtid grundnivå

Vid Linnéuniversitetet arrangeras varje år ett antal avslutningshögtider för de studenter som avslutar sin utbildning.

Avslutningshögtiderna ordnas av respektive fakultet. Nedan ser du aktuella avslutningshögtider på grundnivå.

Detaljer för avslutningshögtider på avancerad nivå (Kalmar och Växjö) finns att ta del av här.