Träd i blomning

Avslutningshögtid grundnivå

Vid Linnéuniversitetet arrangeras varje år ett antal avslutningshögtider för de studenter som avslutar sin utbildning.

Avslutningshögtiderna ordnas av respektive fakultet. Nedan ser du aktuella avslutningshögtider på grundnivå.