Träd i blomning

Avslutningshögtid grundnivå

Vid Linnéuniversitetet arrangeras varje år ett antal avslutningshögtider för de studenter som avslutar sin utbildning på grundnivå, som oftast resulterar i en kandidatexamen.

Avslutningshögtiderna ordnas av respektive fakultet. Nedan ser du aktuella avslutningshögtider på grundnivå.

Detaljer för avslutningshögtider på avancerad nivå (Kalmar och Växjö) finns att ta del av här.