Från Lnu-montern på 2015 års bokmässa

Linnéuniversitetet på Bok- och biblioteksmässan

Den 26-29 september 2019 är det åter dags för Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, en av de största återkommande kulturella händelserna under hela året. Och Linnéuniversitetet kommer naturligtvis att vara där även denna gång. Välkommen att hälsa på oss i vår monter B04:70!

Linnéuniversitetet deltar på Bokmässan för att i första hand presentera en del av all den spännande forskning som pågår vid universitetet, men också för att svara på frågor om våra utbildningar och för att odla våra kontakter med andra aktörer i samhället.

Vi har funnits på Bok & Biblioteksmässan varje år sedan 2004 och som vanligt finns Linnéuniversitetet med på flera av mässans olika scener, bland annat på Forskartorget, och vi har ett eget monterprogram.

Linnéuniversitetet på Bokmässan 2019

Torsdag 26 september

9.10-09.25    Home Ecologics – New knowledge for home-making
Idéer om framtidens boende i skärningen migranter, äldre, studenter i en hållbarhetskontext. I en föreställning antar forskarna rollen av en spekulativ förmedlingsbyrå som matchar boendebehov och drömmar med resurser. Resultatet är en ny sorts hemkunskap – Home Ecologics.
Medverkande: Mathilda Tham, professor i design, Sara Hyltén-Cavallius, lektor i design, och Åsa Ståhl, lektor i design
Plats: Forskartorget

12.00-12.20  En barnlitteratur för alla? Om normer och inkludering i bilderböcker
Vem är barnlitteraturen till för? Hur vi kan bredda den så att alla barn blir inkluderade? Om detta samtalar Maria Nilson, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, och Pia Hammargren från Funkibator Förlag, som satsar på inkluderande berättelser, där karaktärer kan ha olika funktionsvariationer och där berättelserna både synliggör och kritiserar normer.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

12.40-13.00  Folkbibliotek i glesbygd – förutsättningar och möjligheter
Som en del av satsningen Stärkta bibliotek har Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, genomfört en studie av de svenska folkbibliotekens förutsättningar i glesbygd. Studien bygger på intervjuer med bibliotekspersonal över hela landet, och ger en mångsidig och tankeväckande bild av bibliotekens förutsättningar och möjligheter att nå invånarna även där avstånden är stora. 
Plats: Biblioteks- och berättarscenen

13.00-13.20  Steampunk – från kugghjul till samhällskritik
Vad är egentligen steampunk? Steampunk kallas ofta viktoriansk science fiction, och kännetecknas av en lekfullhet men innehåller också flera intressanta texter som problematiserar exempelvis historieskrivning och den moderna människans konsumtionshets. Lyssna till Helene Ehriander och Maria Nilson som berättar mer om steampunk.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

14.00-14.20  Läs biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet!
Vill du ha ett omväxlande och socialt jobb där du träffar många olika människor dagligen? Som bibliotekarie arbetar du i ett ständigt flöde av information där du är den som hjälper människor att hitta rätt information och kunskap. Det innebär att arbetsuppgifterna varierar mycket. Behovet av att strukturera och värdera både fysiska och digitala informationskällor är stort. Samtidigt fungerar bibliotekarien som en länk mellan människor, och som förmedlare av kulturupplevelser. Här presenterar programansvarig Sara Ahlryd utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

15.00-15.20 Två perspektiv på lärarutbildningens digitalisering
Varför föredrar lärarstudenter Facebookgrupper framför lärplattformar? Vad kan vi lära oss av ett aprilskämt? En aktuell studie undersöker förhållandet mellan synen på lärande vid en förskollärarutbildning och idén om digital kompetens. Fredrik Hanell, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar mer.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

15.00-15.20  Skriva barn- och ungdomslitteratur
Vad är utmärkande för olika barnlitterära genrer? Med utgångspunkt i antologin Att skriva barn- och ungdomslitteratur berättar Helene Ehriander om hur du skapar dig förståelse för vad barn intresserar sig för, vad de läser och hur du utifrån denna kunskap kan utveckla ditt eget skrivande och din egen röst.
Plats: Café Skriva

16.00-16.20  Journalister hotas – hur arbetar vi för att motverka det?
Hanna Stjärne, som är VD på Sveriges television, och Hanna Andersson, Projektledare Medieinstitutet Fojo, intervjuas av Carl Heath, särskild utredare för nationell satsning på media- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet om journalisters situation i Sverige just nu. Samtalet inleds med en kort film som FOJO tagit fram innehållandes intervjuer med journalister och chefredaktörer om läget för många utsatta journalister. Den följs sedan upp av ett samtal om hur vi kan motverka hat och hot mot journalister.
Arrangör: Regeringskansliet, kommittén nationell samling för MIK och det demokratiska samtalet
Plats: Mediescenen

Fredag 27 september

11.00-11.20  Vill du ha ett omväxlande och socialt jobb där du träffar många olika människor dagligen?
Som bibliotekarie arbetar du i ett ständigt flöde av information där du är den som hjälper människor att hitta information och kunskap som de behöver. Behovet av att strukturera och värdera både fysiska och digitala informationskällor är stort. Samtidigt fungerar bibliotekarien som en länk mellan människor, och som förmedlare av kulturupplevelser. Här presenterar vi utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

14.00-14.20  Att skapa en helt ny litteraturfestival tillsammans med ett universitet
"Vimmerby berättar" är en helt ny litteraturfestival där Vimmerby kommun är initiativtagare, och Linnéuniversitetet nära samarbetspartner. Festivalarrangörerna Erica Månsson och Alexandra Nylén från Nilsson & Månsson berättar om hur man går till väga när man startar en litteraturfestival från scratch. Och varför ska man ha med ett universitet i arbetet?
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

15.55-16.10  Jämställdhet och kunskap – Nordens trumf i Europa
Vi har allt fler kvinnor i våra universitet både som studenter och i personalen. Men hur är det med jämställdheten inom universiteten och inom kunskapsproduktionen i Norden jämfört med resten av Europa? Forskare från tre nordiska länder i jämställdhet i högre utbildning och forskning diskuterar. Medverkande: Charlotte Silander, univ. lektor, Linnéuniversitetet, Liisa Husu, professor, Örebro universitet och Mari Teigen, professor, Institutt for samfunnsforskning i Oslo samt Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen/ HanaAcademy.
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt Voksenåsen
Plats: Forskartorget

17.10-17.25  Polisen och civilsamhället
Missing People, kvinnojourer och brottsofferjourer är exempel på ideella organisationer som samverkar med polisen. Ett av syftena med Polisreformen 2015 var att bedriva verksamheten närmare medborgarna och i samverkan med lokalsamhället. Hur går samverkan mellan polisen och civilsamhället till?
Medverkande: Clara Taripanah, adjunkt och forskningsassistent, Centrum för polisforskning och utveckling
Plats: Forskartorget

Lördag 28 september

10.00-10.20  Hälsa och kvalitet på arbetet – vilka är skillnaderna mellan kvinnor och män?
Stress i arbetslivet leder allt oftare till hälsoproblem. Men det behöver inte vara så. Forskning har visat att modern kvalitetsutveckling kan bidra till att skapa bättre hälsa på arbetsplatser samtidigt som stress och mobbing minskar. Men det finns en del förvånande skillnader mellan kvinnor och män. Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet inom Linnéuniversitetet, talar om hur könsskillnader påverkar livsstilen, hälsan och upplevelsen av kvalitet på arbetsplatsen
Plats: Scen Mat & Livsstil

13.00-13.20  Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa och kvalitet på arbetet
Stress i arbetslivet leder allt oftare till problem med hälsan, men så behöver det inte vara. Forskning visar att modern kvalitetsutveckling kan bidra till att skapa bättre hälsa på arbetsplatser samtidigt som stress och mobbing minskar. Men det finns skillnader mellan kvinnor och män. Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet inom Linnéuniversitetet, talar om hur könsskillnader påverkar livsstilen, hälsan och upplevelsen av kvalitet på arbetsplatsen.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

14.00-14.20  Mot en jämställd poliskår – från ord till handling
I kölvattnet av #metoo skapades flera yrkesrelaterade upprop. Till de polisanställdas slutna grupp #nödvärn inkom 4 734 vittnesmål om sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling. Flera av vittnesmålen handlade om händelser som skett på polisutbildningen. Under utbildningstiden läggs också grunderna för yrkeskulturen. Uppropet gav skäl för ett förändrat och intensifierat arbete mot sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling inom Polisutbildningen. Hur har arbetet gått till och kan vi se några effekter av det? Jan Ottosson, kommissarie och polislärare, och Cecilia Jonsson, lektor vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet.
Plats: Linnéuniversitetets monter B04:70

Söndag 29 september

13.45-14.00 Pirater i 1800-talets malajiska övärld
Den malajiska arkipelagen (dagens Indonesien, Filippinerna och Malaysia) var i början av 1800-talet ett av de farligaste och mest pirattäta områdena i världen. Detta är en okänd sida av sjöröveriets och kolonialismens våldsamma historia.
Medverkande: Stefan Eklöf Amirell, Ordförande för Svenska Historiska Föreningen och docent i historia
Plats: Forskartorget

Bilden ovan togs under en föreläsning i Linnéuniversitetets monter under ett tidigare år.