Från Lnu-montern på 2015 års bokmässa

Linnéuniversitetet finns på Bok- och biblioteksmässan även i år!

Den 28 september - 1 oktober 2017 är det åter dags för Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, en av de största återkommande kulturella händelserna under hela året. Och Linnéuniversitetet kommer naturligtvis att vara där även denna gång. Vi finns i monter B04:70. Välkommen att hälsa på oss där!

LInnéuniversitetet deltar på Bokmässan för att i första hand presentera något lite av all den spännande forskning som pågår vid universitetet, men också för att svara på frågor om våra utbildningar och för att odla våra kontakter med andra aktörer i samhället.

Som vanligt finns Linnéuniversitetet med på flera av mässans olika scener, på Forskartorget och med miniseminarier, och vi har ett eget monterprogram. 

Programmet för Linnéuniversitetets medverkan under Bok & Biblioteksmässan den 28 september-1oktober

Torsdag 28 september

Kl. 13.40–13.55
Konst huggen i sten – bilder från bronsåldern 
Peter Skoglund, docent i arkeologi
Forskartorget, monter B05:72

Fredag 29 september

Kl. 14.00-14.20
Småländskt ledarskap – En annorlunda väg till framgång?
Magnus Forslund, niversitetslektor i företagsekonomi och initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland 
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen

Kl. 14.30–14.45
Skola för bildning – fortfarande aktuellt?
Daniel Sundberg, professor i pedagogik
Forskartorget, monter B05:72

Kl. 15.00-15.20
Svensk glasindustri – en etnisk smältdegel
Gunnel Holmér, Gunnel Holmér, nydisputerad glasantikvarie vid Sveriges glasmuseum i Växjö
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen

Kl. 16.00-16.20
Skola för bildning?
Daniel Sundberg, professor i pedagogik
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen

Kl. 18.00-18.20
Fantastic Fiction and Where to Find It
Maria Nilson och Helene Ehriander, lektorer i litteraturvetenskap
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen 

Lördag 30 september

Kl. 12.30–12.50
Måste man gå en skrivarkurs för att blir författare?
Cecilia Davidsson, lektor i kreativt skrivande och författare, och Susanna Romanus, förläggare 
Miniseminarium

Kl. 14.00-14.20 
Bokpresentation: Konstnärlig forskning, countrymusik och kritik
Magnus Eriksson, ämnesansvarig och lärare i Kreativt skrivande, litteraturvetare och musik- och litteraturkritiker
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen 

Kl. 15.00
INSTÄLLD Är du ett hot mot Sverige lille vän? Informationsteknik och avvägningar mellan individens frihet och statsmakt
Torgny Klasson, nydisputerad i statsvetenskap
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen INSTÄLLD

Söndag 1 oktober

Kl. 10.30–10.45
Framtida journalister lär om falska nyheter
Pernilla Severson, lektor i journalistik
Forskartorget, monter B05:72

Kl. 11.00-11.30 
Mötet med den Japanska maffian
Andreas Johansson, fil. dr i religionsvetenskap
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen

Kl. 12.00-12.20
Journalistik som verifikationens disciplin i relation till användning av statistik som fakta i "fake news" 
Pernilla Severson, lektor i journalistik
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen

Kl. 13.00-13.20
Läsande och torra ögon 
Johanna Boström, lärare på optikerprogrammet
Linnéuniversitetets monter, B04:70 i Stora mässhallen 

Kl. 14.30-14.50
Hälsa på arbetet - hur du håller dig frisk i ett stressigt arbetsliv
Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi
Hälsa & Livsstil, monter E04:32

Kl. 14.45–15.00
Gudar, drakar och pistoler
Andreas Johansson, fil. dr i religionsvetenskap
Forskartorget, monter B05:72

Kl. 15.00-15.20
Varför känns mina ögon så torra när jag läser?
Johanna Boström, lärare på optikerprogrammet
Hälsa & Livsstil, monter E04:32

Bilden ovan togs under en föreläsning i Linnéuniversitetets monter under ett tidigare år.