Arkitektbild på hus O

Välkommen till första spadtaget för polisutbildningens nya hus

Välkommen till det första spadtaget för hus O, ett nytt hus på campus i Växjö som kommer att inrymma lokaler för polisutbildningen.

Polisutbildningen växer och nu är det dags att sätta spaden i marken för ett helt nytt hus här på campus i Växjö.

Linnéuniversitetet och Videum bjuder därför in till det första spännande spadtaget för hus O. Här kommer framtidens poliser att utbildas i specialbyggda och ändamålsenliga lokaler. Efter spadtaget bjuder vi på frukostfika.

Datum & tid: fredag 17 februari 2017 kl 9.00
Plats: Georg Lückligs väg, norr om hus P
Osa: Anmälan har gått ut

För frågor om dagen kontakta Caroline Högfeldt Coucher, e-post osa@lnu.se

Varmt välkommen!

Om hus O

Den nya byggnaden, som får beteckningen hus O, kommer att innehålla entré och mötesplatser för studenter, idrottshallar, övningsmiljöer, grupp- och konferensrum, kontor och personalrum för polisutbildningen.

Hus O kommer att byggas i vinkel ihop med polisutbildningens hus P på Linnéuniversitetets campus i Växjö. Byggnaden blir med sina 3 300 m2 lika stor som hus P, vilket alltså innebär en dubblering av ytan.

Bakom utformningen av hus O står White arkitekter, som även har ritat hus P och Växjös kommande stads- och stationshus. Huset byggs med trästomme i kombination med betongbjälklag och uppfyller certifieringen Miljöbyggnad Guld. Totalentreprenör är Dynacon Construction AB.