Global Entrepreneurship Week Sweden - logo

Global Entrepreneurship Week (GEW)

Syftet med Global Entrepreneurship Week är att uppmärksamma entreprenörskap och innovation globalt. Totalt medverkar fler än 170 länder med olika aktiviteter.

13-19 november 2017

Måndagen den 13 november 2017 inleds årets Global Entrepreneurship Week (GEW) i Kalmar och Växjö med en föreläsning från idrottaren och entreprenören Anna Lindberg. Föreläsningen hålls i Kalmar på måndag morgon klockan 09:00 i sal Ny2015K vid Kalmar Nyckel, med tillhörande öppningstal från Nils Nilsson, vice rektor vid Linnéuniversitetet. Därefter hålls föreläsningen i Växjö klockan 12:00 i sal Tegnér, H-huset, med öppningstal från Katarina Ellborg, doktorand inom entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Frukost och lunch serveras vid respektive tillfälle.

Veckan vänder sig till studenter och företag med intresse för entreprenörskap och intraprenörskap.

Global Entrepreneurship Week är en del i Linnéuniversitetets satsning på att bli Det entreprenöriella universitetet, vars syfte är att främja studenternas entreprenöriella förmågor. Målet är att de skall sätta sin kunskap i arbete. GEW är ett sätt att manifestera värdet av entreprenörskap och ge alla studenter chans att bli inspirerade och att få möta förebilder från näringsliv och samhälle.

Anna Lindberg

Medverkar i 2017 års GEW-program gör bl a Anna Lindberg, som efter sin framgångsrika simhopparkarriär bytt ut trampolinen mot en satsning på ledar- och entreprenörskap.

Media är välkomna att delta vid alla evenemang.