Symbol för hållbara evenemang

Hållbara evenemang

Vid Linnéuniversitetet finns riktlinjer som vägledning för att arrangera hållbarhetssäkrade evenemang och möten genom Linnémöten. Riktlinjerna, som presenteras nedan, är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Mat och dryck 

 • Välj i första hand vegetariska rätter. Om kött serveras är fågel, naturbeteskött eller vilt att rekommendera.
 • Efterfråga åtgärder för minskat matsvinn.
 • Beställ kranvatten, i stället för flaskvatten.
 • Informera om var maten kommer ifrån och om den har någon miljö- eller rättvisemärkning.
 • Servera mat som tar hänsyn till de vanligaste kostförbehållen (gluten, laktos, nötter och fläskkött).

Lokaler 

 • Se till att lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Linnéuniversitetets lokaler är tillgänglighetsanpassade i mycket stor utsträckning. Prioritering har varit på publika och allmänna ytor/salar där vi uppnår dagens krav och rekommendationer på ett bra sätt. För ej verksamhetsspecifika lärosalar har vi en god tillgänglighet.
  o Hörselslingor finns i större lärosalarsalar och är kopplade till salens AV-teknik. För salar som inte har hörslinga finns portabelt hjälpmedel att låna.
  o Punktskrift och ledstråk finns i alla föreläsningssalar i Kalmar.
  Ledstråk finns i en majoritet av byggnaderna i Växjö. Punktskrift finns vid skyltar för WC och hiss i Växjö.
 •  Informera om att det finns möjlighet för deltagare att besöka Stilla rummet, ett rum för meditation och bön i Kalmar och i Växjö.
 •  Använda dekoration som tar hänsyn till allergier, samt har minsta möjliga påverkan på klimat och miljö.

Utrustning 

 • Använd endast profil- och informationsmaterial vid behov. Hänvisa till webblänkar istället.
 • Engångsartiklar ska undvikas, särskilt plastmaterial.

Målgrupp och talare 

 • Sträva efter bred representation bland talare gällande kön, etnicitet, ålder, funktionalitet med mera.
 • Om möjligt, sträva efter en mångfald bland evenemangsdeltagarna genom att bjuda in och marknadsföra evenemanget brett och inkluderande.
 • Sträva efter en bred representation i bild och text kön, etnicitet, ålder, funktionalitet med mera.
 • Sträva efter att i den mån det går undvika stereotypa framställningar.

Deltagande och resa  

 • Anpassa konferensformen efter konferensens syfte; digitalt, fysiskt eller hybrid.
 • Anpassa konferensens start- och sluttid till kollektivtrafikens tidtabeller.
 • Sträva efter att arrangera på en plats så att resande minimeras.
 • I inbjudan uppmuntra deltagare och föreläsare att resa hållbart, till exempel att samåka och färdas med tåg och buss.

Boende 

 • Vid reservation av boende i samband med arrangemang av konferens, välj i första hand boenden som Linnéuniversitetet har avtal med. Dessa boenden uppfyller kraven på ett certifierat miljö- och hållbarhetsarbete.

Kommunikation

 • Sträva efter att inte trycka upp flera programfoldrar eller programblad. Tryck i stället QR-kod till konferensens webbsida på namnskyltar eller programskylt.
 • Lägg dokumentation, såsom abstracts och Powerpointpresentationer på konferensers webbsida för nedladdning.
 • Uppmana mässutställare att inte dela ut material under konferenser.
 • Kommunicera att evenemanget är hållbart. Vara öppen och transparent med hållbarhetsarbetet.
 • Be deltagarna att returnera namnskylten när de lämnar konferensen.

Sociala aspekter

 • Jobba med ett inkluderande språk, exempelvis genom att säga "paus" i stället för ”bensträckare”. På så sätt förutsätter vi inte vilken typ av funktionalitet som konferensen deltagare har.
 • Vid sociala aktiviteter under konferensen se till att de är inkluderande.
 • Använda svarta pennor på skrivtavlor, eftersom den färgen är lättast för alla deltagare att se.
 • Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering och andra typer av kränkningar.

Uppföljning och utvärdering

 • Följ upp hållbarhetsaspekterna efter genomfört evenemang för att se vad som kan förbättras.