Symbol för hållbara evenemang

Hållbara evenemang

Vid Linnéuniversitetet finns riktlinjer som vägledning för hållbarhetssäkrade evenemang och möten som arrangeras genom Linnémöten. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Mat och dryck 

 • Vi strävar att beställa livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som exempel kan det vara livsmedel som är ekologiska, lokalproducerade, miljö- och rättvisemärkta, säsongsanpassade, klimatsmarta eller vegetariska. Bra köttalternativ är naturbeteskött och vilt, särskilt vildsvin.
 • Vi efterfrågar åtgärder för minskat matsvinn.
 • Kranvatten istället för flaskvatten.
 • Informera om var maten kommer ifrån och om den har någon miljömärkning.
 • Vi strävar att servera mat som tar hänsyn till de vanligaste allergierna (nötter, gluten, laktos).

Koppling till globala mål 238 och 12

Lokaler 

 • Vi prioriterar lokaler som är tillgänglighetsanpassade och miljömärkta. Källsortering för avfall ska finnas.
 • VI prioriterar lokaler som använder fossilfri energi.
 • Vi använder dekoration som tar hänsyn till allergier, samt har minsta möjliga påverkan på klimat och miljö.

Koppling till globala mål 791113 och 15

Utrustning 

 • Profil- och informationsmaterial endast vid behov. Vi använder webblänkar istället.
 • Vi strävar mot att undvika engångsartiklar, särskilt plastmaterial.

Koppling till globala mål 8912 och 15

Målgrupp och talare 

 • Vi strävar efter bred representation bland talare och deltagare; kön, etnicitet, ålder, funktionalitet med mera.
 • Vi beaktar berörda gruppers perspektiv, förutsättningar och behov vid framtagande av evenemangsprogram.
 • Vi strävar mot att undvika stereotypa framställningar.
 • Tekniska hjälpmedel användas för att säkerställa tillgänglighet för olika grupper i samhället.

Koppling till delmål 1, Jämställdhetspolitiska målen samt koppling till globala mål 5

Deltagande och resa  

 • Uppmuntra digitalt deltagande och välj ev plats för eventet så att resande minimeras. 
 • Uppmuntra deltagare och föreläsare att resa hållbart, till exempel att samåka och använda kollektiva färdmedel.
 • Anpassa start och sluttid till kollektivtrafikens tidtabeller.
 • Vi delar ut gåvor som kommunicerar hållbarhet.
 • Information om laddning av elbil.

Koppling till globala mål 1112 och 13

Boende 

 • Välj i första hand boende med ett certifierat miljö- och hållbarhetsarbete där det är möjligt. Exempel på certifieringar är Green Key, Svanen, Svensk miljöbas och/eller KRAV samt porrfritt-certifierade hotell.

Koppling till globala mål 7 och 11

Kommunikation

 • Linnéuniversitetets eventapp ”Lnu Event” använder vi med fördel när vi arrangerar fysiska konferenser. Här finns all konferensinformation, inklusive väg- och transportinformation till konferenslokalen.
 • Dokumentation sker digitalt.
 • Uppmana mässutställare att inte dela ut material under konferenser.
 • Retur av namnskylt.
 • Kommunicera hållbarhetsarbetet vid konferenser och evenemang.

Koppling till globala målet 12

Sociala aspekter

 • Vi strävar att erbjuda pauser med rimliga intervaller
 • Vi strävar att arrangera inkluderande sociala aktiviteter.
 • Använd svarta pennor på whiteboards

Koppling till globala mål 5 och 16

 

Linnéuniversitetet är sedan tidigare medlem i organisationen GreenAct Kronoberg. Grunden i riktlinjerna för hållbarhetssäkrade evenemang och möten kommer från det samarbetet.