Symbol för hållbara evenemang

Hållbara evenemang

Vid Linnéuniversitetet finns riktlinjer som vägledning för hållbarhetssäkrade evenemang och möten som arrangeras genom Linnémöten. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Mat och dryck 

Koppling till globala mål 238 och 12

Lokaler 

Koppling till globala mål 791113 och 15

Utrustning 

Koppling till globala mål 8912 och 15

Målgrupp och talare 

Koppling till delmål 1, Jämställdhetspolitiska målen samt koppling till globala mål 5

Deltagande och resa  

Koppling till globala mål 1112 och 13

Boende 

Koppling till globala mål 7 och 11

Kommunikation

Koppling till globala målet 12

Sociala aspekter

Koppling till globala mål 5 och 16

 

Linnéuniversitetet är sedan tidigare medlem i organisationen GreenAct Kronoberg. Grunden i riktlinjerna för hållbarhetssäkrade evenemang och möten kommer från det samarbetet.