Bild från Informationsdagen 2019

Busserbjudande Informationsdagen 2020

Busserbjudandet gäller gymnasieskolor. Det innebär att Linnéuniversitetet mot uppvisande av faktura ersätter hälften av den totala busskostnaden. För att ta del av erbjudandet måste formuläret fyllas i och faktura skickas in efter att Informationsdagen ägt rum.

Vid frågor kontakta infodag@lnu.se

När du skickar in formuläret godkänner du att Linnéuniversitetet sparar dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig framöver angående framtida evenemang, nya utbildningar och intressanta nyheter, olika beroende på hur du tagit kontakt med oss. Du kan via en länk i aktuella utskick alltid avsäga dig mer information av denna typ. Vid frågor är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@lnu.se.

I detta fall är ändamålet: Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om informationsdagen samt följa upp våra aktiviteter.

Busserbjudande

Jag kommer att mejla bussfaktura och tar därmed del av erbjudandet.

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.