Gruppbild på deltagare

International Staff Training Week

Linnéuniversitetet arrangerar varje år i maj en internationell personalfortbildningsvecka (International Staff Training Week), dit vi välkomnar internationella kollegor från våra partnerlärosäten världen över. Under veckan anordnas flera presentationer och workshops inom teman som berör interkulturell kompetens, internationalisering på hemmaplan och det globala och virtuella klassrummet.

Flera moment är öppna för Linnéuniversitetets medarbetare (akademisk såväl som administrativ personal), vilket ger möjlighet till internationellt nätverkande, träning i interkulturell kompetens (både teoretiskt och praktiskt), övning i engelska språket samt ökad kompetens inom frågor som rör internationalisering och digitalisering.