Från Karriärdag Teknik 2019

Karriärdag Teknik

Företag, organisationer och studenter inom teknik och data/it möts! Boka den 18 november i din kalender redan nu

Karriärdag Teknik/Career day technology

Om tider och innehåll

Vår ambition är att vi ska kunna genomföra 2021 års Karriärdag Teknik som vi "brukat göra", dvs på plats i våra lokaler på campus i Växjö och att det även denna gång skall finnas fullt av möjligheter för alla deltagare - såväl utställare och företag som studenter - att mötas och skapa kontakter för framtiden!

Men vi får se: 2020 tvingades vi ju göra alltsammans digitalt och om inte smitto- och vaccineringsläget tillåter ett fysiskt evenemang så vet vi iallafall nu att det går att genomföra ett sådant här evenemang ändå och då får det i så fall bli digitalt en gång till.

Ett beslut i den ena eller andra riktningen kommer vi förmodligen inte att kunna ta förrän i bästa fall i sommar, men kanske inte förrän i början av hösten, så håll ut och planera redan nu för att vi ses den 18 november!

Välkommen!

Karriärdag Teknik är till för både teknik- och data/IT-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen. 

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen. Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan NovakHelena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se

Campus Växjö Lägg till i din kalender