Träd

Karriärdag: Framtid i välfärden

Arbetsgivare och studenter möts under kreativa former på vår Karriärdag - framtid i välfärden.

Under Karriärdag – framtid i välfärden har du, som student, chans och möjlighet att träffa flera potentiella arbetsgivare från den offentliga, privata och ideella sektorn, undersöka jobbmöjligheter eller praktikplatser. 

Under dagen erbjuds också flera intressanta seminarier och workshops som är arbetsmarknadsrelaterade. Och självklart finns även Lnu Karriär på plats för nätverkstips och vägledning för din stundande karriär, eller för att hjälpa dig med granskning av ditt CV.

Under 2019 kommer inte Karriärdag - framtid i välfärden arrangeras.

Tidigare år med Karriärdag: Framtid i välfärden