Linneuniversitetet är på plats i Visby under Almedalsveckan.

Linnéuniversitetet i Almedalen 2017

Vi finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2017. Årets seminarier handlar om mångkulturalism, integration och skola. Och vi kommer fråga Stefan Lund om inte Svenska Fotbollförbundet är helt offside när de väljer ut vilka som får chansen att bli elitspelare.

Seminarier den 3 juli

08:15 Anna Lund
När allt annat misslyckats – ett exempel på integrationens möjligheter i svensk skola.

Vilka faktorer är avgörande för att elever med migrationserfarenheter lyckas i skolan? Det handlar om lärares förväntningar på och känslor för sina elever, om elevernas längtan efter erkännande, om mening och om hur skolkulturen begränsar eller öppnar upp elevers möjligheter att nå individuella utbildningsmål. Anna Lund talar om hur elever och lärare genom ett ömsesidigt erkännande lyckas vända en negativ spiral och om hur elever som läser ett introduktionsprogram kan återvinna en förlorad lärandeidentitet.

09:45 Stefan Lund
Den utbildningspolitiska elefanten i rummet – skolvalfrihet, likvärdighet och skolsegregation

Det har sällan varit så viktigt att gå i "rätt" skola. Den utbildningspolitiska lösningen på skolsegregationens faktum har under lång tid och med olika emfas handlat om att förbättra informationen om skolmarknadens utbud till de föräldrar och elever som väljer "fel" skola. Stefan Lund problematiserar denna utgångspunkt genom att visa hur elever på det naturvetenskapliga programmet väljer skola i den migrationstäta staden Malmö. Resultaten visar att denna elevgrupp är synnerligen välinformerad om vad som kännetecknar de olika skolorna, men även att det finns stora skillnader beträffande betygsgenomsitt och etnisk bakgrund. En viktig slutsats är att elevernas känslor om att passa in med skolans övriga elever är en lika starkt strukturerande kraft som deras grundskolebetyg.

14:30 Stefan Lund/Snillen Stimulerar
Att välja framtidens elitspelare: magkänslan styr i fotbollens talangjakt

Under Linnéuniversitetets podparaply Snillen Stimulerar undrar vi hur coacher inom Svenska Fotbollförbundets distriktslagsverksamhet identifierar talang. Det verkar inte handla om en objektiv och rationell bedömning av spelarna. Istället är det magkänslan som i hög grad avgör vilka spelare som betraktas vara svensk fotbolls framtid. Ska det vara så? Vi grillar Stefan Lund under den gotländska solen. Med podparaplyet i högsta hugg.

Här är vi

Välkommen till Restaurang Rosengården i Visby