Linneuniversitetet är på plats i Visby under Almedalsveckan

Linnéuniversitetet i Almedalen

Linnéuniversitetet har funnit på plats i Visby under Almedalsveckan i flera år. Under 2019 minskar vi vårt deltagande och arrangerar inte några egna seminarier. Men vi har fortfarande forskare på plats hos andra arrangörer.

Linnéuniversitetet har deltagit i Almedalen för att i första hand presentera en del av all den spännande forskning som pågår vid universitetet, men också för att delta i dialoger och odla kontakter med andra aktörer i samhället. 

Under 2019 deltar Linnéuniversitetet på följande arrangemang:

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? med med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga vid Linnéuniversitetet
Tid och plats: 2 juli kl 8:30-9:30

En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras? med Joep Perk, seniorprofessor vid Linnéuniversitetet
Tid och plats: 2 juli kl 8:30-9:30 på S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Åldrande befolkning och ökade sjukskrivningar - hur påverkas anhöriga? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga vid Linnéuniversitetet
Tid och plats: 3 juli kl 9:30-10:15 i Skandias nya trädgård, korsningen Donnersgatan/Strandvägen

Utbildning för en poliskår i världsklass? med Ola Kronkvist, prefekt för institutionen för polisiärt arbete vid Linnéuniversitetet
Tid och plats: 3 juli kl 10:00-10:45 i TCO-landet

Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat med Magnus Karlsson, forskare vid Linnéuniversitetet
Tid och plats: 3 juli kl 10:00-12:00 i sal B 22, B-huset, Uppsala universitet

Barns vård av föräldrar, hur påverkas dessa barns liv och framtid? med Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga vid Linnéuniversitetet
Tid och plats: 3 juli kl 13:50-14:30 på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Hur bygger vi motståndskraft mot propaganda och fejkade nyheter? med Marika Griehsel, internationell projektledare vid FOJO medieinstitut vid linnéuniversitetet
Tid och plats: 3 juli kl 20:00-21:30 i Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5