Konsertbild från konferensen Make Music Matter 2018

Make Music Matter!

Make Music Matter är ett projekt som erbjuder digitala musikskapande verktyg, ett skolprojekt för alla skolor i Sverige och arrangerar olika musikkonvent och nätverksträffar. Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt främjar entreprenörskap.

Make Music Matter är ett nationellt projekt som riktar sig till musiklärare som vill arbeta med digitala verktyg för att göra undervisningen mer spännande. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap - A Spotify Company och Academy of Music & Business (AMB) och Tim Bergling Foundation. 

Syftet med Make Music Matter

Syftet med Make Music Matter! är att eleverna ska få möjlighet att utveckla musikalisk kreativitet, digital kompetens, entreprenörskap och innovationsförmåga i autentiska miljöer som liknar musikbranschen.

Ur ett yrkesförberedande perspektiv har de digitala verktygen en stor potential att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och musikaliska självförtroende. Mycket av den musikproduktion som sker i samhället idag är digital och många svenska låtskrivare och musiker är mycket framgångsrika på den globala musikmarknaden. Steget från musikskapande i klassrummet till musikaliskt entreprenörskap behöver därför inte vara långt.

Olika anmälningar och forum för samarbete:

För att få tillgång till hela paketet i Make Music Matter! finns lite olika möjligheter.

Projektet Make Music Matter

För dig som är helt ny får här tillgång till alla digitala verktyg (Soundtrap Education, sångappen Sing Along), alla Make Music Matter-filmerna samt 6 månaders gratis abonnemang.

Här går du med i projektet Make Music Matter om du aldrig varit med i projektet tidigare.

Skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay 

Årets skolprojekt Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett unikt sammarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Signatur.

Projektet startar under hösten 2021 och pågår till och med 2022. Det är ett skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. I projektet behandlas också historien om världsartisten Avicii, där eleverna bland annat får arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner.

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett projekt om musik, kreativitet och mental hälsa - om välmående och-och om framtidstro! 

Facebook-community

Gå med i Make Music Matters! Facebookgrupp.

 

Anmälan till skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay