Tre ungdomar som tittar på en dator

Välkommen att delta i Make Music Matter! Collab 2 Compose

Make Music Matter! Collab 2 Compose är ett projekt med stor tyngdpunkt på kollaborativt musikskapande. Projektet kan genomföras inom ramen för skolans musikundervisning eller en enskild fritidsaktivitet.

I projektet finns stora möjligheter att utveckla samarbeten som passar just den egna verksamheten. Collab2Compose är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Signatur – insamlingsstiftelse för musikfrämjande och musikorganisationen STIM.


Detta ingår i projektet
• Tillgång till digitala verktyg för att skapa musik online (t ex Soundtrap och Wahzaa)
• Lärarhandledning för att komponera och kollaborera i musik
• Workshops och föreläsningar med musikproducenter som visar hur man kan skapa musik tillsammans oberoende av var man befinner sig (i hemmet, i skolan, på fritidsgården eller andra platser etc)
• Feedback och återkoppling på sitt komponerande
• Tillgång till musiknätverk för att förlägga, kommunicera och distribuera musik