Texten Collab 2 Compose
Digital nätverksträff

Make Music Matter! Let's Co-Net Nätverksträff 26 april 2023

April månads nätverksträff har temat Komponera & kollaborera. På nätverksträffen presenteras musikskapande med digitala verktyg, bland annat komponerande i kollaborativa former samt forskning om kreativa processer.

Dessutom pratar vi med artisten Amena om hennes skapandeprocess och inspiration.

Vilka för- och nackdelar som finns med komponerande i kollaborativa former?
Enligt läroplanen ska eleverna få utveckla sin förmåga till eget skapande och få utlopp för sin kreativitet. Nationella utvärderingar i musik visar att det bland musiklärare finns ett stort behov av kompetensutveckling inom området.

Vid nätverksträffen presteras bland annat höstens nationella skolprojekt Collab2Compose som främjar kollaborativt musikskapande  inom alla dess olika former.

Se sändningen här:

 

Medverkande:

  • Klas Mattiasson, gästadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet.
  • Anna Linge, lektor i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet.
  • Svante Wahlqvist, musiklärare från Assaredskolan i Göteborg.
  • Göran Nikolausson, verksamhetsansvarig för Make Music Matter!
    vid Linnéuniversitetet.
  • Ann-Sofie Levén, musiklärare vid Gillboskolan i Sollentuna.
  • Amena Alsameai, artist.

Programledare: Christel Olsson

Svante Wahlqvist, musiklärare på Assaredsskolan och Lindåsskolan, presenterar projektet "Make Music Matter Stories: Min Stad". Detta projekt, som Svante utvecklat och genomfört med sina elever, fungerar som en pilotstudie i hur elever kan skapa egna låtar om platsen där de bor. Under presentationen kommer Svante att diskutera hur snabba krav på produktion av låg kvalitet kan driva elever framåt i sin kreativa process. Han kommer även att dela sina erfarenheter från samarbetet med Collab2Compose och en skola i Birmingham. Svante har utvecklat en modell som snabbare hjälper elever att skapa ett låtutkast och han kommer att dela med sig av sina insikter under webinaret. Det finns en förhandstitt på projektet.


Klas Mathiasson, musiklärare och gästadjunkt och Anna Linge, lektor i musikpedagogik, Linnéuniversitetet presenterar Kamprad-forskningsprojektet ”Datorn är det nya munspelet” - Musikproduktion på landet” . En del av projektet är inriktat mot musikproducenters kreativa skapandeprocesser och entreprenöriella förmågor och den andra delen är inriktat mot hur musiklärare kan arbeta med värdeskapande lärande med sina elever som en del av musikskapande med digitala hjälpmedel.

Amena Alsameai

Sist men inte minst artistmedverkan av Amena! Känd från Idol och som gästartist under Håkan Hellströms spelningar på Ullevi.