Texten Make Music Matter! över ljusdioder
Nätverksträff

Skolforskningsinstitutet lanserar aktuell forskning om musikundervisning i skolan - nätverksträff 14/6 2023

Varmt välkommen till juni månads Make Music Matter Let's Co-Net, som denna gång fokuserar på hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande. Vi sänder live från F-husets foajé på Campus Växjö och det går bra att följa oss digitalt nedan.

På nätverksträffen presenteras en ny systematisk forskningssammanställning om hur lärare kan stödja elevers musikaliska lärande. Forskningsresultaten visar bland annat hur sättet läraren kommunicerar med sina elever kan ha stor betydelse för deras lärande.

Se sändningen från 14 juni:​

Forskningssammanställningen presenteras av Skolforskningsinstitutets forskare och projektledare Karolina Fredriksson tillsammans med projektets experter Cecilia Wallerstedt, professor vid Göteborgs universitet, och Olle Zandén, docent vid Göteborgs universitet.

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet)
Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet

Den systematiska översikten är en sammanställning av internationell och nationell praktiknära forskning om undervisning i musik. Den vänder sig till lärare som undervisar i musik i grund- och gymnasieskolan. Vi vill erbjuda lärarna en sammanställning av sådan forskning som ligger nära lärares undervisningspraktik, och som har hög relevans för dem i deras arbete.

Forskningen som ingår i översikten har studerat musikundervisning i klassrum med fokus på lärares och elevers samspel och kommunikation. I sammanställningen beskriver vi utförligt de situationer som forskningen studerat och illustrerar dem med dialogutdrag. Det är situationer som lärare i musik kan känna igen sig i. Forskningens analyser av samspelet ger kunskap om hur man kan förstå det som sägs och görs, och på vilket sätt det kan få betydelse för elevers musikaliska lärande. Vi menar att forskningen därmed erbjuder kunskaper som kan ge lärare insikter kring den egna musikundervisningen och hur den kan utvecklas för att stödja elevers lärande i musik.

Läs mer om forskningssammanställningen

Syftet med Make Music Matter! Let's Co-Net är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc.

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning utgår från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.

Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna har formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.

Hus F, foajén plan 1, Campus Växjö samt digitalt Christel Olsson Lägg till i din kalender