make music matter

Make Music Matter! Let´s Co-Net – nätverksträffar online – Premiär 2/12

Digitala möten har blivit ett allt vanligare sätt att konferera sedan Covid-19. Make Music Matter! kommer därför att börja med webbaserade sändningar riktade till verksamma musiklärare i hela landet.

Första nätverksträffen äger rum den 2 december 2020 kl. 15.00-17.00.
Samtliga Nätverksträffar arrangeras av Linnéuniversitetet. 

Temat för 2/12 är Komponera, skapa musik och uttrycka musik med rösten.

Medverkande Adée, Martin Rolinski, Göran Nikolausson & Christel Olsson.

  • Future Songwriting - Artisten Ida Adee Olsson håller en workshop/presentation om hur man på ett enkelt sätt kan arbeta för att främja kreativt musikskapande bland barn och ungdom 
  • Komponera mera - Göran Nikolausson berättar om hur lärare kan arbeta för att eleverna ska bli bättre på att komponera musik och samtidigt främja kreativa lärandeprocesser i musikskapande genom process- och produktvärdering 
  • Julkören/We Are Voice - Artisten Martin Rolinski (tidigare sångare i BWO - Bodies Without Organs) presenterar en ny kör-app som musiklärare kan använda för att arbeta med sång och stämsång i musikundervisning.
  • Gruppdiskussioner (interaktiva samtal i mindre grupper kring dagens tema)

Se Nätverksträffen i efterhand:

 

Syftet med Make Music Matter! Let's Co-Net är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc.Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning kommer att utgå från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.

Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna kommer att ha formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.

Allt kompetensmaterial kommer att finnas tillgängligt gratis på musikararportalen.se.

 

 

Digitalt Lägg till i din kalender