Interiör på Linnéuniversitetet
-

Nationell nätverksträff för förskollärarutbildningar

Programrådet för förskollärarexamen vid Linnéuniversitetet hälsar alla förskollärarutbildningar välkomna till nätverksträff 5-6 maj i Kalmar.

Tema: Förskollärarutbildning i förändring

Preliminärt program

Dag 1
Kaffe/te och smörgås från kl. 09.00
09.15 – 10.00 Välkommen till Linnéuniversitetet - Uppstart av nätverksträffen
10.00 – 11.00 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning deltar via länk
11.00 – 12.15 Vad pågår ute på våra lärosäten och i våra regioner?
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Reformering av lärarutbildning. Anders J Persson Södertörns högskola, deltar via länk
13.45 – 15.45 Gruppdiskussion inkl fika
16.00 – 17.00 Återkoppling av gruppdiskussioner, summering och avslutning av dagen
18.00 Drop in Mingel i stadsparken (för dig som vill)
19.00 Middag på Kalmar slott

Dag 2
8.30 – 09.30 Presentation av förskoleforskning vid Linnéuniversitetet
9.30 – 10.00 Vilka tankar har väckts hittills? Vilka utmaningar har vi identifierat inför framtiden?
10.00 – 11.00 Gruppdiskussion – Utmaningar hur möter vi dessa? (inkl. fika)
11.00 – 12.30 En gemensam handlingsplan – Vad vill vi som nationellt nätverk?
12.30 – 13.00 Summering av dagen och info inför nästa nätverksträff
13.00 Lunch ”grab and go”

Anmälan till nätverksträffen gör du senast den 17 april.

Deltagaravgift 600kr/person 

 

Anmälan

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet.

- Sal Indigo_Vi1159 Hus Vita, Universitetskajen Lägg till i din kalender