Linnéföreläsningar i Karolinerhuset

Kommande öppna föreläsningar

Vid Linnéuniversitetet ges en mängd föreläsningar inom olika områden som är öppna för allmänheten, såväl föreläsningsserier som enstaka föreläsningar.

Öppna föreläsningar vid Sjöfartshögskolan våren 2017

Tid: Kl 18.00–19.30
Plats: Sjöfartshögskolans aula, sal B135, Landgången 4, Kalmar
Anmälan: Ingen föranmälan krävs, fri entré
Medarrangörer: Studentföreningen Lambda, Kalmar Sjöfartsförening,
Kalmar Sjökaptensgille, Klubb Maritim, Sjöhistoriska museet och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Kontaktperson: Jonas Hagström

Torsdag 26 januari 2017
Så går det till att lägga kablar till sjöss

Thomas Eklund, General Manager, Baltic Offshore Kalmar

kabelfartyg

Sedan 2006 arbetar Baltic Offshore med att lägga kablar till sjöss. Hör om resan från statligt till privatägt företag och om utmaningarna ombord på ett kabelfartyg. Hur arbetar man, vad utmärker ett kabelfartyg, vad har man för specialutrustning ombord för kabelhantering?

Torsdag 23 februari 2017
Från sjökaptensstudent i Kalmar till hamnkapten i Göteborg

Åsa Kärnebro Bergström, hamnkapten, Göteborgs hamn

Åsa Kärnebro Bergström

Åsa berättar om sin karriär, från Sjöfartshögskolan i Kalmar med examen 1992 till jobbet som hamnkapten i Göteborg. Vi får höra om utvecklingsplanerna för Sveriges största hamn och hur ett hamnanlöp koordineras så att rätt information når lotsar, bogserbåtar, stuveri med flera i rätt tid.

Onsdag 22 mars 2017
Snart byggs Sveriges största solcellspark i Kalmar

Staffan Larsson, marknadschef, & Maria Schwarz, chef affärsstöd

Kalmar Energi

Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport planerar att bygga Sveriges största solpark med en solcellsyta på 20 000 m2. Lär dig hur parken kommer att uppföras, hur tekniken bakom anläggningen fungerar, hur det kommer att bli att arbeta med den – och hur du själv kan bli din egen elproducent.

Torsdag 27 april 2017
Film: Ölands sjöfart – från Gustav Vasa till Ölandsbron

Sven Ekberg, producent, & Niclas Wimmerberg, fotograf

gammalt segelfartyg

Vi visar filmen "Över sund över hav" som skildrar Ölands sjöfart från Gustav Vasas dagar till september 1972, då Ölandsbron övertog transporterna över sundet. Hör även om arbetet bakom filmen, i vilken man bland annat får träffa gamla sjömän som seglade med alunskiffer, cement, kalksten och potatis.

Öppna föreläsningar vid polisutbildningen 2017

Tid:kl 13.15-14.30
Plats: sal Weber, hus K, Linnéuniversitetet, campus Växjö
Anmälan: Föreläsningarna är gratis och ingen föranmälan krävs

Kontaktperson: Rolf Granér

Måndag 27 mars
Poliser som utbildar poliser

Bengt Bergman, Umeå universitet, föreläser med utgångspunkt från sin avhandling "Poliser som utbildar poliser: Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling".

Hela avhandlingen

Sammanfattning av avhandlingen

Polistidningens presentation av avhandlingen

Öppna föreläsningar