Fullsatt föreläsningssal

Kommande öppna föreläsningar

Vid Linnéuniversitetet ges en mängd föreläsningar inom olika områden som är öppna för allmänheten, såväl föreläsningsserier som enstaka föreläsningar.

Öppna föreläsningar